top of page

Antique Mundarang keris, kris - Paku buwono IV-era (18th century) - Jet black Mundarang wilah with silver colored Ngulit Semangka pamor - Silver bunton pendok - Salembaran hilt.

(Article number: 1451)

 

This antique keris dates from the Paku buwono IV era (18th century).

 

The jet black wilah is forged from the very rare dapur Mundarang. A Mundarang keris or mendarang is a keris that belongs to one of the pusaka groups that are very rare and hard to find. A mundarang or mendarang keris naturally has positive and good energy. Although rare and hard to find, Mundarang keris is much sought after by lovers of ancient and special keris.

A Mundarang keris has mystical properties that are multifunctional:

They have powers excellent to solve business problems, strengthen and improve relationships, bring in khodam reinforcements, open the inner eye, open the sixth sense, bring wealth, generate energy, home tranquility, career, fortune, bringing the advent of livelihood, career success, business, trade, business, disaster repellent and disease healing.

 

Mundarang literally means a type of mace, like a rujakpolo mace used by Bima or seen in the dwarapala/gupala/reco penthung sculptures. The great mace symbolizes strength and resilience as well as policy, meaning those who hold it are people who are tough and wise in the light of life. Fearless and strong in the face of all obstacles.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a clear Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

At the top is a beautifully carved Nunggak Semi Ukiran (handle) from Surakarta. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the tribe that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. Looking at the side of the handle, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the handle.

 

A silver bunton pendok with compex driven decorations adorns the gandar.

 

This keris was part of the collection of an Austrian collector of noble descent. The keris in his collection are all rare and highly charged.

 

Characteristics:

Dapur: Mundarang

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Paku buwono IV (18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 33.5 cm.

 

Antieke Mundarang keris, kris - Paku buwono IV-era (18de eeuw) – Gitzwarte Mundarang wilah met zilverkleurige Ngulit Semangka pamor – Zilveren bunton pendok – Salembaran greep.

 

Deze antieke keris stamt van de Paku buwono IV-era (18de eeuw).

 

De gitzwarte wilah is gesmeed naar het zeer zeldzame dapur Mundarang. Een Mundarang keris of mendarang is een keris die behoort tot een van de pusaka groepen die zeer zeldzaam en moeilijk te vinden zijn. Een mundarang of mendarang keris heeft natuurlijk positieve en goede energie. Hoewel het zeldzaam en moeilijk te vinden is zijn Mundarang kerissen veel gezocht door liefhebbers van oude en bijzondere kerissen.

Een Mundarang keris heeft mystieke eigenschappen die multifunctioneel zijn:

Zij hebben krachten die uitstekend zijn om zakelijke problemen op te lossen, relaties te versterken en te verbeteren, khodam-versterkingen binnen te brengen, het innerlijke oog te openen, het zesde zintuig te openen, rijkdom brengen, energie opwekken, huiselijke rust, carrière, fortuin, waardoor de komst van levensonderhoud, carrièresucces, zaken, handel, zaken, rampenafweermiddel en ziekte genezing.

 

Mundarang betekent letterlijk een soort strijdknots, zoals een rujakpolo-knots die door Bima wordt gebruikt of wordt gezien in de sculpturen van dwarapala / gupala / reco penthung. De grote strijdknots symboliseert zowel kracht en veerkracht als beleid, wat betekent dat degenen die het vasthouden, mensen zijn die hard en wijs zijn in het licht van het leven. Onverschrokken en sterk in het licht van alle obstakels.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een heldere Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een mooie gesneden Nunggak Semi Ukiran (greep) van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

Een zilveren bunton pendok met compex gedreven decoraties siert de gandar.

 

Deze keris maakte onderdeel uit van de collectie van een Oostenrijkse verzamelaar van adellijke afkomst. De kerissen in zijn collectie zijn allen zeldzaam en zijn sterk geladen.

 

Kenmerken:

Dapur: Mundarang

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Paku buwono IV (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

Antique Mundarang keris, kris - Paku buwono IV-era (18th century)

€ 225,00Price
    bottom of page