top of page

Magical, antique Lombok - Bali keris, kris - Lombok Abad XVII era (17th century) - Wizard isi - Wilah (blade) with Sempana dapur and Ngulit Semangka pamor - Beautifully carved Prahasta hilt - Tinggi wewer - Rare Sebrangatan warangka.

(Article number: 2185)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This magical, antique Lombok keris dates from the Lombok Abad XVII era (17th century). Kerisses of this age from Lombok and Bali are becoming increasingly rare and difficult to find.

 

The ISI of this keris is equally rare. It revealed itself as a magician who symbolizes personal power and mastery. It represents the ability to harness one's inner resources, talents and skills to create positive change. The ISI invites individuals to embrace their potential and take charge of their lives. It represents the power of manifestation and the ability to make desires come true. It represents the connection between thoughts, intentions and the physical world. The ISI encourages channeling creative energy and directing intentions toward what wishes to be manifested. It provides the ability to effectively use one's knowledge, tools and resources to achieve goals and overcome obstacles. He invites people to tap into their problem-solving skills and face challenges with confidence.

 

The ancient wilah is forged to Sempana dapur with 9 luk (waves). Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in deeper meaning is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaled knowledge with her trunk. Kerissen with Sempana dapur will help the keris owner realize his dreams, ideals and desires by continuously gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

In addition, the wilah is forged with a clear version of pamor Ngulit Semangka. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that in this life we should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and utilize different ways to realize his goals and ideals and to continue without getting discouraged, continuing to struggle and never giving up.

 

At the top is a beautifully carved Prahasta hilt, set on a Tinggi wewer with 8 natural stones. Prahasta is a powerful demon/giant from the Ramayana. He is Ravana's uncle and captain of his army. Prahasta is very similar to Hanuman. He lost the battle and was killed by Hanuman's monkey army.

 

The keris is housed in a Lombok Sebrangatan warangka and gandar. In the past, this beautiful warangka shape was reserved exclusively for priests of the highest caste and is now one of the relatively rare warangka shapes.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Lombok Abad XVII (17th century)

Warangka: Sebrangatan

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 51cm.

Length of the Wilah: 39.5cm.

 

Magische, antieke Lombok – Bali keris, kris - Lombok Abad XVII-era (17de eeuw) – Tovenaar isi – Wilah (kling) met Sempana dapur en Ngulit Semangka pamor – Prachtig gesneden Prahasta greep – Tinggi wewer – Zeldzame Sebrangatan warangka.

 

Deze magische, antieke Lombok keris dateert van de Lombok Abad XVII-era (17de eeuw). Kerissen van deze leeftijd afkomstig van Lombok en Bali worden steeds zeldzamer en moeilijk te vinden.

 

De isi van deze keris is even zeldzaam. Het openbaarde zich als een magier die symbool staat voor persoonlijke kracht en meesterschap. Het vertegenwoordigt het vermogen om iemands innerlijke hulpbronnen, talenten en vaardigheden te benutten om positieve verandering te creëren. De isi nodigt individuen uit om hun potentieel te omarmen en de leiding over hun leven te nemen. Het staat voor de kracht van manifestatie en het vermogen om verlangens werkelijkheid te laten worden. Het vertegenwoordigt de verbinding tussen gedachten, intenties en de fysieke wereld. De isi stimuleert de creatieve energie te kanaliseren en intenties te richten op wat gemanifesteerd wenst te worden.

Het geeft het vermogen om iemands kennis, hulpmiddelen en middelen effectief te gebruiken om doelen te bereiken en obstakels te overwinnen. Hij nodigt mensen uit om hun probleemoplossend vermogen aan te boren en uitdagingen met vertrouwen tegemoet te treden.

 

De oeroude wilah is geseed naar Sempana dapur met 9 luk (golven). Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een heldere uitvoering van pamor Ngulit Semangka. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden Prahasta greep, gezet op een Tinggi wewer met 8 natuurlijke stenen. Prahasta is een machtige demoon/reus uit de Ramayana. Hij is oom van Ravana en hoofdman van diens leger. Prahasta lijkt veel op Hanuman. Hij verloor de stijd en werd gedood door Hanuman’s apenleger.

 

De keris huist in een Lombok Sebrangatan warangka en gandar. Deze fraaie warangka vorm was in het verleden uitsluitend voorbhouden aan priesters van de hoogste kaste en behoort thans nog tot de vrij zeldzame warangka vormen.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Lombok Abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Sebrangatan

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 51cm.

Lengte van de Wilah: 39,5cm.

 

antique Lombok - Bali keris, kris - 17th century - Wizard isi -

€ 550,00Price
    bottom of page