top of page

Antique Jimatan Semar Mesem keris, kris - Sepuh Abad XIX era (19th century) - Wilah forged in the shape of Semar Mesem - Sajen hilt - Beautiful scabbard of the noble Terlengkap wood.

 

This antique and rare Jimatan Semar Mesem dates from the Sepuh Abad XIX era (19th century). The wilah is forged in the shape of a Semar Mesem.

 

The name Semar is said to be derived from the Javanese word samar ("dark, dark, mysterious"). Semar is seen as an incarnation of a god, present in conflicting situations, in divine lineage but banished by being born as an ordinary man with a less than ideal appearance by world standards. Semar is also described as the father of the clowns who are the servants of the Pandava knights. As a guardian of the Pandavas, Semar is also believed to have extraordinary supernatural powers, especially his direct relationship to Kawula and Gusti's concept of manunggalen. From a general point of view, it might just be courtiers whose role from a human perspective is not that important, but using the inner eye, the relationship between the existence of clowns and pandavas has a spiritual correlation. That to reach a noble degree, it requires friends, companions in the form of clowns. This was then transferred to the culture of Tosan Aji, who then gave the inspiration to fix the figure of Semar in the form of "cekelan".

 

According to Javanese belief, a Semar has powers that allow its owner to become clairvoyant. He will become sharp and be able to know what the future holds. In addition, he will be wiser, more intelligent and better able to act and make decisions.

 

At the top of the Semar is a Sajen hilt in the form of a strongly abstracted standing figure.

 

The Sajen is housed in a beautiful scabbard carved from the noble Terlengkap wood.

 

Characteristics:

Dapur: Jimatan Semar Mesem

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Sepuh Abad XIX (19th century)

Kayu: Terlengkap

 

Dimensions:

Total length: 33.5 cm.

Length of the Keris: 29cm.

Length of the Wilah: 18.5 cm.

 

Antieke Jimatan Semar Mesem keris, kris - Sepuh Abad XIX era (19de eeuw) – Wilah gesmeed in de vorm van Semar Mesem – Sajen greep – Prachtige schede van het edele Terlengkap hout.

 

Deze antieke en bijzondere Jimatan Semar Mesem stamt van de Sepuh Abad XIX era (19de eeuw). De wilah is gesmeed in de vorm van een Semar Mesem.

 

De naam Semar zou afgeleid zijn van het Javaanse woord samar ("donker, duister, mysterieus"). Semar wordt gezien als een incarnatie van een god, aanwezig in tegenstrijdige situaties, in een goddelijke afstamming maar verbannen door geboren te worden als een gewone man met een minder dan ideaal uiterlijk naar wereldstandaarden. Semar wordt ook beschreven als de vader van de clowns die de dienaren zijn van de Pandava-ridders. Als bewaker van de Pandava's wordt ook aangenomen dat Semar buitengewone bovennatuurlijke krachten heeft, vooral zijn directe relatie met het concept van het manunggalen van Kawula en Gusti. Vanuit een algemeen oogpunt zijn het misschien alleen hovelingen wiens rol vanuit menselijk perspectief niet zo belangrijk is, maar door het innerlijke oog te gebruiken, heeft de relatie tussen het bestaan ​​​​van clowns en pandava's een spirituele correlatie. Dat om een ​​nobele graad te bereiken, het vereist vrienden, metgezellen in de vorm van clowns. Dit werd vervolgens overgebracht naar de cultuur van Tosan Aji, die vervolgens de inspiratie gaf om de figuur van Semar in de vorm van "cekelan" te bevestigen.

 

Volgens Javaans geloof heeft een Semar krachten die de eigenaar helderziend laat worden. Hij zal scherp van heest worden en in staat zijn om te weten wat de toekomst biedt. Daarnaast zal hij wizer, intelligenter en beter in staat zijn om te handelen en beslissingen te nemen.

 

Aan de bovenzijde van de Semar prijkt een Sajen greep in de vorm van een sterk geabstraheerde staand figuur.

 

De Sajen huist in een prachtige schede dat is gesneden is van het edele Terlengkap hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Jimatan Semar Mesem

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Sepuh Abad XIX (19de eeuw)

Kayu: Terlengkap

 

Afmetingen:

Totale lengte: 33,5cm.

Lengte van de Keris: 29cm.

Lengte van de Wilah: 18,5cm.

 

 

Antique Jimatan Semar Mesem keris, kris - Sajen hilt - Matching scabbard

€ 160,00Price
    bottom of page