top of page

Rare antique Cirebon Semedang Sempana kris, keris - Sempana wilah (blade) with beautiful Wahyu Tumurun pamor and kinatah (gold) on the point - Beautifully carved warangka and gandar of Amboyna wood - Jawa Demam hilt on silver cup.

(Article number: 1796)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare antique Cirebon Semedang Sempana keris dates from the Cirebon abad VIII era (18th century).

 

I had the old wilah professionally and ritually washed in Indonesia, so that the complex pamor Wahyu Tumurun sparkles again.

 

The tip of the wilah is decorated with Kinatah (gold). This is often done to restrain the very strong spiritual powers of the isi.

 

Pamor Wahyu Tumurun literally means 'revelation that descends'. Just by its name, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol of attaining a high position through the intercession of the almighty. Even if a person is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received a revelation then of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that make its owner exude an attitude of prowess through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

 In addition to the special pamor, the wilah is forged to Sempana dapur with 9 waves. Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because in history Sempana kerises were reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang among the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

At the top is an antique Jawa Demam hilt that is set on a silver cup.

 

The keris is housed in a beautifully carved Cirebon Ladrang warangka of the rare Amboyna wood.

 

On request I am happy to tell you about the strong spiritual power of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana

Pamor: Wahyu Tumurn

Tangguh: Cirebon abad VIII-era (18th century).

Warangka: Cirebon ladrang

Kayu: Amboyna

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Zeldzame antieke Cirebon Semedang Sempana kris, keris – Sempana wilah (kling) met prachtige Wahyu Tumurun pamor en kinatah op punt -  Mooi gesneden warangka en gandar van Amboyna hout – Jawa Demam greep op zilveren cup.

 

Deze zeldzame antieke Cirebon Semedang Sempana keris dateert van de Cirebon abad VIII-era (18de eeuw).

 

Ik heb de oude wilah professioneel en ritueel in Indonesië laten wassen waardoor het complexe pamor Wahyu Tumurun weer schittert.

 

De punt van de wilah is voorzien van Kinatah (goud). Dit wordt vaak gedaan om de bijzonder sterke spirituele krachten van de isi te bedwingen.

 

Pamor Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin. In de historie werd dit pamor motief veel gezocht door hooggeplaatste militairen en staatslieden. Thans is dit pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

 Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Sempana dapur met 9 bochten. Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Jawa Demam greep dat gezet is op een zilveren cup.

 

De keris huist in een mooi gesneden Cirebon Ladrang warangka van het zeldzame Amboyna hout.

 

Op verzoek vertel ik graag over de sterke spirituele kracht van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana

Pamor: Wahyu Tumurn

Tangguh: Cirebon abad VIII-era (18de eeuw).

Warangka: Cirebon ladrang

Kayu: Amboyna

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Cirebon Sempana kris, keris - Wahyu Tumurun pamor - Kinatah (gold)

€ 425,00Price
    bottom of page