top of page

Antique Cirebon Sempana keris, kris – Connection with the 19th Arcana, the sun – Cirebon abad XVI (16th century) – Wilah with Sempana dapur (form) and Ngulit Semangka pamor – Cirebon Gayaman warangka with silver Wilhelmina coin – Cirebon Ganesha hilt.

(Article number: 1923)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Sempana keris dates from the Cirebon abad XVI (16th century).

 

During my meditation with this keris, the isi revealed itself with a strong connection with the 19th Chakra, the sun. The ISI radiates optimism and positivity. It turned out to have a strong connection with the sun. The sun represents success, radiance and abundance. The sun gives you strength and tells you that no matter where you go or what you do, your positive and radiant energy will follow you and bring you happiness and joy. People are attracted to you because you can always see the positive side and bring so much warmth into other people's lives. This beautiful, warm energy is what will get you through the tough times and help you succeed both financially and personally. You are also in a position where you can share your highest qualities and achievements with others. Radiate who you are and what you stand for; let your love shine on those you care about. If you are going through a difficult time, the sun will bring you the message you have been waiting for: that things will get better, a lot better! Through the challenges on your path you have discovered who you are and why you are here. Now you are full of energy and enthusiasm for the future and can already see success and abundance flowing towards you.

 

I aquired this keris from a prosperous family from Cirebon. Their ancestor purchased this keris to bring success to his business. To confirm this, he had a silver Wilhelmina coin placed on the warangka.

 

I had the wilah professionally and ritually treated in Indonesia with warangan, so that the white Ngulit Semangka pamor contrasts beautifully against the black background of the wilah. Pamor Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he becomes very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction.

 

In addition, the wilah is forged to Sempana dapur with 9 luk (waves).

 

The top of the keris is adorned with a complexly carved Cirebon Ganesha hilt.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 50.5cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Cirebon Sempana keris, kris – Verbintenis met de 19de Arcana, de zon – Cirebon abad XVI (16de eeuw) – Wilah met Sempana dapur (vorm) en Ngulit Semangka pamor – Cirebon Gayaman warangka met zilveren Wilhelmina munt – Cirebon Ganesha greep.

 

Deze antieke Cirebon Sempana keris dateert van de Cirebon abad XVI (16de eeuw).

 

Tijdens mijn meditatie met deze keris openbaarde de isi zich met een sterke verbintenis met de 19de Chakra, de zon. De isi straalt optimisme en positiviteit uit. Het bleek een sterke verbinding met de zon te hebben. De zon staat voor succes, uitstraling en overvloed. De zon geeft je kracht en vertelt je dat, waar je ook heen gaat of wat je ook doet, je positieve en stralende energie je zal volgen en je geluk en vreugde zal brengen. Mensen voelen zich tot je aangetrokken omdat je altijd de positieve kant kunt zien en zoveel warmte in de levens van andere mensen kunt brengen. Deze mooie, warme energie is wat je door de moeilijke tijden heen zal loodsen en je zal helpen zowel financieel als persoonlijk succesvol te zijn. Je bevindt je ook in een positie waarin je je hoogste kwaliteiten en prestaties met anderen kunt delen. Straal uit wie je bent en waar je voor staat; laat uw liefde schijnen op degenen om wie u geeft. Als je een moeilijke tijd doormaakt, brengt de zon brengt je de boodschap waar je op hebt gewacht: dat het beter zal gaan, een stuk beter! Door de uitdagingen op je pad heb je ontdekt wie je bent en waarom je hier bent. Nu ben je vol energie en enthousiasme voor de toekomst en kun je al zien dat succes en overvloed naar je toe stromen.

 

Ik heb de keris over mogen nemen van een welvarende familie uit Cirebon. Hun voorvader heeft deze keris aangekocht om success aan zijn onderneming te brengen. Om dit te bevestigen heeft hij een zilveren Wilhelmina munt op de warangka laten aanbrengen.

 

Ik heb de wilah professioneel en ritueel in Indonesie laten behandelen met warangan waardoor het witte Ngulit Semangka pamor weer prachtig contrasteert tegen de zwarte achtergrond van de wilah. Pamor Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Sempana dapur met 9 luk (golven).

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een complex gesneden Cirebon Ganesha greep.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVI (16de eeuw)

Warangka: Cirebon Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Antique Cirebon Sempana keris, kris – 19th Arcana –Ngulit Semangka

€ 230,00Price
    bottom of page