top of page

Antique Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon abad XVII era (17th century) – Wilah with 2 pamors: Wahyu Tumurun and Ilining Warih and Sempana dapur with 9 luk – Pulungan hilt on a silver cup – Warangka of the noble Trembalo Aceh wood – Antique bunton pendok of mamas.

(Article number: 2155)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Cirebon Sempana keris dates from the Cirebon abad XVII era (17th century).

 

Considering its considerable age, the ancient wilah is still in exceptionally good condition. A sign that this keris has been considered a true pusaka over the centuries.

 

The wilah is forged with two pamor motifs. Pamor Wahyu Tumurun starts at the base and then turns into pamor Ilining Warih. Clear evidence that a high Empu forged this keris.

 

Wahyu Tumurun literally means 'revelation that descends'. Just by its name, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to reach a high position through the intervention of the almighty. Even if a person is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received revelation, of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that allow its owner to radiate an attitude of ability through which the owner will receive revelations in both material and intangible senses.

 

Pamor lines then run along the length of the keris, starting at the base of the Wilah (blade) and continuing to the tip of the Wilah (blade). Ilining Warih means "flowing water". The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah and symbolize flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and opportunities to its owners during difficult times in his life. Like the philosophy of water always flowing to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the keris owner to adapt to changing circumstances that will allow his career or business to flourish and make him successful in life.

 

The top of the keris is adoned with a detailed Pulungan hilt, set on a beautiful, antique cup.

 

The keris is housed in a Gayaman warangka made of noble Trembalo Aceh wood. An antique bunton pendok of mamas (silver alloy) with finely chased motifs covers the gandar.

 

If you would like information about the spiritual and magical powers of this keris, please let me know.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Wahyu Tumurun and Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XVII (17th century)

Warangka: Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 44.5cm.

Length of the Wilah: 35cm.


Antieke Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon abad XVII-era (17de eeuw) – Wilah met 2 pamors: Wahyu Tumurun en Ilining Warih en Sempana dapur met 9 luk – Pulungan greep op een zilveren cup – Warangka van het edele Trembalo Aceh hout – Antieke bunton pendok van mamas.

 

Deze antieke Cirebon Sempana keris dateert van de Cirebon abad XVII-era (17de eeuw).

 

De oeroude wilah verkeert, gezien de aanzienlijke leeftijd, nog in een bijzonder goede staat. Een teken dat deze keris door de eeuwen heen als een echte pusaka is beschouwd.

 

De wilah is gesmeed met twee pamor-motieven. Aan de basis begint pamor Wahyu Tumurun om vervolgens over te gaan in pamor Ilining Warih. Duidelijk bewijs dat een hoge Empu deze keris heeft gesmeed.

 

Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin.

 

Pamorlijnen lopen vervolgens langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Ilining Warih betekent "stromend water". De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Deze pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Pulungan greep, gezet op een prachtige, antieke cup.

 

De keris huist in een Gayaman warangka van het edele Trembalo Aceh hout. Een antieke bunton pendok van mamas (zilverlegering) met fijn gedreven motieven bedekt de gandar.

 

Mocht u informatie willen over de spirituele en magische krachten van deze keris dan hoor ik dat graag.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Wahyu Tumurun en Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Antique Cirebon Sempana keris, kris - 17th century – Wilah with 2 pamors

€ 425,00Price
    bottom of page