top of page

Rare, antique Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon abad XIV-era (14th century) - Jet black Sempana wilah with snow white Wahyu Tumurun pamor - Cirebon Lamen warangka and gandar of Cendana wood - Antique blewah pendok - Balu mekambun handle.

(Article number: 1719)

 

This rare, antique Cirebon Sempana keris dates from the Cirebon abad XIV era (14th century).

 

I had the old wilah ritually and professionally washed in Indonesia, so that the snow-white pamor motif stands out beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

The wilah is forged to Sempana dapur (shape) with 9 luk (waves). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (turns). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris were reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. A keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to achieve his dreams, goals and desires.

 

Furthermore, the wilah is forged with a complex variant of Wahyu Tumurun pamor. Wahyu Tumurun literally means "revelation that descends." By its name alone, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to attain a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received revelation, of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that make the owner radiate an attitude of competence through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

The keris is housed in an equally rare Cirebon Lamen warangka and gandar of the rare Cendana wood. An antique Balu mekambun handle, set on a copper selut, completes the whole.

 

The isi of this keris is equally special. It revealed itself to me as an ancient sage who likes to philosophize with the owner of the keris about the deeper meaning of spirituality and the spiritual world.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana 9 luku

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon abad XIV (14th century)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 48.5cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Zeldzame, antieke Cirebon Sempana keris, kris - Cirebon abad XIV-era (14de eeuw) – Gitzwarte Sempana wilah met spierwitte Wahyu Tumurun pamor – Cirebon Lamen warangka en gandar van Cendana hout – Antieke blewah pendok – Balu mekambun greep.

 

Deze zeldzame, antieke Cirebon Sempana keris dateert van de Cirebon abad XIV-era (14de eeuw).

 

Ik heb de oude wilah in Indonesië ritueel en professioneel laten wassen waardoor het hagelwitte pamor-motief weer prachtig afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

De wilah is gesmeed naar Sempana dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Een keris met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te verwezenlijken.

 

Verder is de wilah gesmeed met een complexe variant van Wahyu Tumurun pamor. Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin. In de historie werd dit pamor motief veel gezocht door hooggeplaatste militairen en staatslieden. Thans is dit pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

De keris huist in een even zeldzame Cirebon Lamen warangka en gandar van het zeldzame Cendana hout. Een eveneens antieke Balu mekambun greep, gezet op een koperen selut completeert het geheel.

 

De isi van deze keris is even bijzonder. Het openbaarde zich aan mij als een oude wijsgeer die graag met de eigenaar van de keris filosofeert over de diepere betekenis van spiritualiteit en de spirituele wereld.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana 9 luk

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon abad XIV (14de eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Antique Cirebon Sempana keris, kris - 14th century - wilah Wahyu Tumurun pamor

€ 425,00Price
    bottom of page