top of page

Antique and spiritually very powerful Cirebon Sempana Corok keris, kris - Cirebon Segaluh abad XVI-era (16th century) - Rare Corok wilah with Sempana dapur (shape) and very complex Wengkon Isen and Uler Lulut pamor - Antique Pulangan hilt - Cirebon Gayaman warangka and gandar of Jati wood.

(Article number: 2110)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and spiritually very powerful Cirebon Sempana Corok keris dates from the Cirebon Segaluh abad XVI era (16th century),

 

At first glance It is clear at that this is a rare keris. Most Javanese keris have a total length of approximately 43cm, but this keris measures no less than 66cm in total. In addition, the impressive wilah measures 62.5 cm, making this keris classified as a Corok keris.

 

Keris Corok is an unusual keris, generally the length of the wilah of a Javanese keris is about 33-38 cm. What is most distinguishable from the Corok keris is the length of the wilah that reaches more than 41cm. In addition, the Corok Keris is known to have spiritual power (isoteric) that is stronger and more stable than a normal-sized keris. Therefore, many hunt keris Corok to use as pusaka (piyandel).

 

The forging of the wilah is equally impressive. At a cursory glance, one would wrongly classify the pamor as Pendarigan Kebak, but when viewed closely, it is a very complex variant of pamor Uler Lulut surrounded by pamor Wengkon Isen.

 

Furthermore, the keris is forged to Sempana dapur with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because in history, Sempana kerisses were reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in deeper meaning is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaled knowledge with her trunk. Kerissen with Sempana dapur will help the keris owner realize his dreams, ideals and desires by continuously gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The keris is housed in a Cirebon Gayaman warangka made of noble Jati wood. The top also features an antique Pulangan handle.

 

The spiritual and magical power of the Isi of this keris is strong and vibrant. I would be happy to tell you all about this upon request.

 

CLICK HERE TO VIEW AND DOWNLOAD THE PRESENTATION OF THIS KERIS

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Corok – 9 luk

Pamor: Wengkon Isen and Uler Lulut

Tangguh: Cirebon Segaluh abad XVI era (16th century)

Warangka: Cirebon Gayaman

Kayu: Jati

 

Dimensions:

Total length: 66cm.

Length of the Keris: 62.5cm.

Length of the Wilah: 51cm.

 

Antieke en spiritueel zeer krachtige Cirebon Sempana Corok keris, kris – Cirebon Segaluh abad XVI-era (16de eeuw) – Zeldzame Corok wilah met Sempana dapur (vorm) en zeer complexe Wengkon Isen en Uler Lulut pamor – Antieke Pulangan greep – Cirebon Gayaman warangka en gandar van Jati hout.

 

Deze antieke en spiritueel zeer krachtige Cirebon Sempana Corok keris dateert van de Cirebon Segaluh abad XVI-era (16de eeuw),

 

Bij het eerste aanzien wordt duidelijk dat het hier om een zeldzame keris gaat. De meeste Javaanse kerissen hebben een totale lengte van ongeveer 43cm maar deze keris meet maar liefst in totaal 66cm. Daarnaast meet de indrukwekkende wilah 62,5cm waardoor deze keris geclassificeerd wordt als Corok keris.

 

Keris Corok is een ongebruikelijke keris, over het algemeen is de lengte van de wilah van een Javaanse keris ongeveer 33-38 cm. Wat het meest te onderscheiden is van de Corok keris is de lengte van de wilah langer is dan 41cm. Bovendien is bekend dat de Corok Keris spirituele kracht (isoterisch) heeft die sterker en stabieler is dan een keris van normale grootte. Daarom jagen velen op keris Corok om te gebruiken als pusaka (piyandel).

 

De smeedwijze van de wilah is even indrukwekkend. Vluchtig bekeken zou men het pamor onterecht als Pendarigan Kebak classificeren maar goed bekeken is het een zeer complexe variant van pamor Uler Lulut omringd door pamor Wengkon Isen.

 

Verder is de keris gesmeed naar Sempana dapur met 9 luk (golven). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

De keris huist in een Cirebon Gayaman warangka van het edele Jati hout. Op de bovenzijde prijkt een eveneens antieke Pulangan greep.

 

De spirituele en magische kracht van de Isi van deze keris is sterk en levendig. Op verzoek vertel ik u graag alles hierover.

 

KLIK HIER OM DE PRESENTATIE VAN DEZE KERIS TE BEKIJKEN EN TE DOWNLOADEN

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Corok – 9 luk

Pamor: Wengkon Isen and Uler Lulut

Tangguh: Cirebon Segaluh abad XVI-era (16de eeuw)

Warangka: Cirebon Gayaman

Kayu: Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 66cm.

Lengte van de Keris: 62,5cm.

Lengte van de Wilah:  51cm.

 

Antique Cirebon Sempana Corok keris, kris - 16th century - 2 rare pamors

€ 525,00Price
    bottom of page