top of page

Majestic, antique Bugis Sapukala keris, kris - Bugis abad XIX-era (early 19th century) – Bugis Jonga Jonga warangka of Sampir wood – Silver pendok with deeply driven motifs – Sapukala wilah with pamor Tritik – Bugis Rekko hilt with silver Bugis Gendaria kili kili.

(Article number: 2127)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This Majestic, antique Bugis Sapukala keris, kris dates from the Bugis abad XIX era (early 19th century).

 

The majestic character of this exclusive keris is evident at first glance. To start with, the wilah is forged with the rare and very difficult to forge pamor Tritik. Historically, a keris with Pamor Tritik could not simply be owned by anyone. Only certain people of high position or prominent social status were believed to be able to own a keris with this pamor motif. Pamor Tritik is almost the same as Pamor Untu Walang, which is sharp and includes straight striped motifs, with rounded edges and other motifs. There is not just one Pamor Tritik motif, but several. Kerissen with Pamor Tritik is considered by keris experts to be a strong positive force that gives its owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be doubted. It will also bring dignity and security to the owner.

 

In addition, the wilah is forged to Sapukala dapur (shape). A keris with Sapukala dapur can be seen as a real fighting keris for defense and protection due to the wide angles with sturdy arches and the shape of the wilah. Sepokal kerisses are among the most spiritually powerful pusakas (heirlooms). For this reason, Indonesians commonly believe that this sacred type of pusaka is very effective to ward off evil spirits, malevolent persons, demons, jinns, diseases and bad luck. As such, the keris Sepokal is excellent for defending against the dangers of black magic ('guna-guna').

 

At the top is an antique Rekko hilt with a finely crafted silver Bugis Gandaria kili kili.

 

The keris is housed in a Bugis jonga jonga warangka made of noble Sampir wood. A beautiful silver pendok with deeply carved decorations covers the gandar.

 

The isi of this keris is strong and lively. I would be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Sapukala (lurus/sapu rata)

Pamor: Tritik

Tangguh: Bugis abad XIX – early 19th century

Warangka: Bugis Jonga Jonga

Kayu: Sampir

 

Dimensions:

Total length: 44cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Majestueuze, antieke Bugis Sapukala keris, kris -  Bugis abad XIX-era (vroeg 19de eeuw) – Bugis Jonga Jonga warangka van Sampir hout – Zilveren pendok met diep gedreven motieven – Sapukala wilah met het zeldzame pamor Tritik – Rekko greep met zilveren Bugis Gendaria kili kili.

 

Deze Majestueuze, antieke Bugis Sapukala keris, kris dateert van de Bugis abad XIX-era (vroeg 19de eeuw).

 

Al bij het eerste aanzien straalt het majestueuze karakter van deze bijzondere keris af. Om te beginnen is de wilah gesmeed met het zeldzame en zeer moeilijk te smeden pamor Tritik. Een keris met Pamor Tritik kon in de historie niet zomaar eigendom zijn van iemand. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie of prominente sociale status werden verondersteld in staat te zijn eigenaar te zijn van een keris met dit pamormotief. Pamor Tritik is bijna hetzelfde als Pamor Untu Walang, die scherp is en rechte gestreepte motieven omvat, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet alleen één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Kerissen met Pamor Tritik wordt door keris-experts beschouwd als een sterke positieve kracht die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en aan zijn woorden zal niet worden getwijfeld. Het zal de eigenaar ook waardigheid en veiligheid brengen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Sapukala dapur (vorm). Een keris met Sapukala dapur kan door de brede hoeken met stevige bogen en vorm van de wilah gezien worden als een echte vecht keris ter vedediging en bewaking. Sepokal kerissen behoren tot de meest spiritueel krachtige pusakas (erfstukken). Om deze reden geloven Indonesiërs gewoonlijk dat dit heilige soort pusaka zeer effectief is om boze geesten, kwaadwillende personen, demonen, djinns, ziektes en ongeluk af te weren. Als zodanig is de keris Sepokal uitstekend geschikt ter verdedigen tegen de gevaren van zwarte magie (‘guna-guna’).

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Rekko greep met een fijn bewerkte zilveren Bugis Gandaria kili kili.

 

De keris huist in een Bugis jonga jonga warangka van het edele Sampir hout. Een prachtige, zilveren pendok met diep gedreven decoraties bedekt de gandar.

 

De isi van deze keris is sterk en levendig. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sapukala (lurus/sapu rata)

Pamor: Tritik

Tangguh: Bugis abad XIX – vroeg 19de eeuw

Warangka: Bugis Jonga jonga

Kayu: Sampir

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

Antique Bugis keris, kris - Silver pendok - pamor Tritik

€ 525,00Price
    bottom of page