top of page

Antique Bali keris, kris – Bali abad XIX (early 19th century) – Imposing wilah with Korowelang dapur (13 luk) and Mrutu Sewu pamor – Antique Beblatungan warangka of Pelet Mbathok wood - Majestic copper pendok with Barong mask, finely chased decorations and set with 8 semi-precious stones - Bobondolan hilt - Besar wewer with red stones.

(Article number: 2095)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique, imposing and powerful Bali keris dates from the Bali abad XIX (early 19th century).

 

Even at first glance it is evident that this keris is a masterpiece from the distant past. To start with, the keris is housed in an antique Beblatungan warangka made of Pelet Mbathok wood. The pendok is equally masterful. The front features a detailed Barong mask surrounded by deeply driven decorations. Deeply driven decorative motifs decorate the back of the pendok. In addition, the pendok is set with 8 semi-precious stones.

 

The wilah is forged with a very complex variant of the rare pamor Mrutu Sewu. This pamor is rare because few Empus possess the mastery, spiritual power, and financial resources to forge it. Mrutu (Culicoides) is a kind of small insect that is generally active in flying around sunset and sunrise, while there are a thousand of them. So Mrutu Sewu means a group of a thousand mrutu. This thousand does not actually indicate a specific value or amount. For Indonesians, something that is considered large in quantity is often called Sewu. At first glance, pamor mrutu sewu looks almost similar to pamor udan mas, both have the same motif, like a collection of falling water drops falling on the earth's surface. However, in pamor udan mas, the water dots (puseran) have larger motifs and are usually regular. Meanwhile, on the Pamor Mrutu Sewu, the pusaran is smaller and appears to be clustered in different areas. Pamor Mrutu Sewu produces good luck, the owner will find it easy to find good luck and fortune, as if luck suddenly comes unexpectedly in timing and origin. This pamor is also classified as non-voter spam, so anyone can own it. It is also highly sought after by parents whose daughters want to find a partner quickly or widows who can't wait to find another partner.

 

In addition, the impressive and powerful wilah of this keris is forged to Korowelang dapur (shape) with 13 luk (waves). According to the Keris Encyclopedia written by Alm. Bambang Harsrinuksmo (2004) is a Korowelang keris, a rare keris. Usually, the individual keris dapurs each have a specific magical power. A Koro Welang keris combines the magical and spiritual powers of all dapurs to give the owner of the keris an optimal and powerful life, protected from evil spirits and malicious persons. It possesses spiritual and magical powers that not only protect the owner, but it also increases his self-confidence, makes him stress-resistant, promotes the development of his career, brings peace to the home and family and promotes both private and business relationships. It also brings solution-oriented powers to the owner so that he can overcome all kinds of problems and situations.

 

The isi of this keris is old and very lively and powerful. Upon request, I would be happy to explain how the ISI revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Korowelang – 13 luk (waves)

Pamor: Mrutu Sewu

Tangguh: Bali abad XIX (early 19th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Pelet Mbathok

 

Dimensions:

Total length: 59.5cm.

Length of the Keris: 51cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Bali keris, kris – Bali abad XIX (vroeg 19de eeuw) – Indrukwekkende wilah met Korowelang dapur (13 luk) en Mrutu Sewu pamor – Antieke Beblatungan warangka van Pelet Mbathok hout – Majestueuze koperen pendok met Barong masker, fijn gedreven decoraties en bezet met 8 halfedelstenen – Bobondolan greep – Besar wewer met rode steentjes.

 

Deze antieke, imposante en krachtige Bali keris dateert van de Bali abad XIX (vroeg 19de eeuw).

 

Al bij het eerste aanzien blijkt dat deze keris een meesterwerk is uit een ver verleden. Om te beginnen huist de keris in een antieke Beblatungan warangka van Pelet Mbathok hout. De pendok is even meesterlijk. Aan de voorzijde prijkt een gedetailleerde Barong masker omringd door diep gedreven decoraties. Diep gedreven decoratieve motieven sieren de achterzijde van de pendok. Daarnaast is de pendok is bezet met 8 halfedelstenen.

 

De wilah is gesmeed met een zeer complexe variant van het zeldzame pamor Mrutu Sewu. Dit pamor is zeldzaam omdat maar weinig Empu’s het meesterschap, spirituele kracht en financiele middelen bezitten om het te smeden. Mrutu (Culicoides) is een soort klein insect dat over het algemeen actief is bij het vliegen rond zonsondergang en zonsopgang, terwijl er duizend zijn. Mrutu Sewu betekent dus een groep van duizend mrutu. Dit duizendtal geeft feitelijk geen bepaalde waarde of bedrag aan. Voor Indonesiërs wordt iets dat als groot in hoeveelheid wordt beschouwd vaak Sewu genoemd. Op de wilah van een keris heeft pamor mrutu Sewu een afbeelding in de vorm van een verzameling gebogen lijnen en kleine puntjes die dicht bij elkaar liggen, en verspreid over het oppervlak van de wilah, zodat het er ingewikkeld uitziet. Op het eerste gezicht lijkt pamor mrutu sewu bijna veel op pamor udan mas, beide hebben hetzelfde motief, als een verzameling vallende waterdruppels die op het aardoppervlak vallen. Bij pamor udan mas hebben de waterstippen (puseran) echter grotere motieven en zijn ze meestal regelmatig. Ondertussen is de pusaran op de Pamor Mrutu Sewu kleiner en lijkt hij in verschillende gebieden te zijn geclusterd. Pamor Mrutu Sewu brengt geluk voort, de eigenaar zal het gemakkelijk vinden om geluk en fortuin te vinden, alsof geluk plotseling onverwacht komt qua timing en oorsprong. Deze pamor is ook geclassificeerd als niet-stemmerspamor, dus iedereen kan het bezitten. Het is ook zeer gewild bij ouders wier dochters snel een partner willen vinden of weduwen die niet kunnen wachten om een andere partner te vinden.

 

Daarnaast is de indrukwekkende en krachtige wilah van deze keris gesmeed naar Korowelang dapur (vorm) met 13 luk (golven). Volgens het Keris Encyclopedia geschreven door Alm. Bambang Harsrinuksmo (2004) is een Korowelang keris een zeldzame keris. Meestal hebben de afzonderlijke keris dapurs elk een specifieke magische kracht. Een Koro Welang keris combineert de magische en spirituele krachten van alle dapurs om zodoende de eigenaar van de keris een optimaal en krachtig leven te geven, beschermt van kwade geesten en kwaadwillende personen. Het bezit spirituele en magische krachten die de eigenaar niet alleen beschermen maar het verhoogt ook zijn zelfvertrouwen, maakt hem stressbestendig, bevordert de ontwikkeling van zijn carriere, brengt rust in huis en gezin en bevordert zowel prive als zakelijke relaties. Het brengt ook oplossingsgerichte krachten aan de eigenaar zodat hij allerlei problemen en situaties kan overwinnen.

 

De isi van deze keris is oud en zeer levendig en krachtig. Op verzoek vertel ik graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Korowelang – 13 luk (bochten)

Pamor: Mrutu Sewu

Tangguh: Bali abad XIX (vroeg 19de eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Pelet Mbathok

 

Afmetingen:

Totale lengte: 59,5cm.

Lengte van de Keris: 51cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

 

 

Antique Bali keris, kris – Korowelang dapur (13 luk) - Mrutu Sewu pamor

€ 650,00Price
    bottom of page