top of page

Antique, royal and spiritually powerful Parung Sari keris, kris - Madura Sepuh abad  XVI-era (16th century) – Ancient wilah with a striking variation of pamor Ganggeng Kanyut and Parung Sari dapur with 13 luk – Lamen warangka of expensive Trembalo Aceh wood - Bunton Cirebon Blimbingan pendok - Madura Putra 1 hilt.

(Article number: 2242)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique, royal and spiritually powerful Parung Sari keris, kris dates from the Madura Sepuh abad XVI era (16th century).

 

Due to their rarity, the prices of comparable kerisses in Indonesia have risen enormously in recent years. The average price of these cherries is around IDR. 15,000,000.=. However, I was able to purchase this keris from the previous owner for a symbolic amount because he thinks it is more important that the keris gets a new owner who will appreciate it spiritually and aesthetically just as he did.

 

The ancient wilah is, considering its considerable age, in very good condition. It is forged with a bright, silver version of the rare pamor Ganggeng Kanyut that contrasts beautifully against the black background of the wilah. This pamor motif is rare because few Empus possess the mastery and spiritual power to forge it. Ganggeng = Algae that twist and turn against the current, while Kanyut is a Javanese word meaning to drift away. Ganggeng roots remain firmly planted as the stems and tips sway in the rapid currents of the river is a symbolic expression of the hope that the owner will become a character who is always firm in his decisions (firm), can be a role model and gives always giving relief to his subordinates (authoritative), and the rotating ends that follow the direction of the flow illustrate the need to be a flexible person so that it is easy to establish social relationships with anyone anywhere and can be done by anyone are accepted groups. The pamor motif Ganggeng Kanyut will bring good luck to those who are self-employed entrepreneurs or managers. The owner of a keris with this pamor will easily get many relations, and is usually also approached by fortune.

 

Furthermore, the wilah is forged after Parung Sari dapur with 13 luk (waves). Parung is defined as a valley and sari is known to many as flowers. A valley full of flowers, perhaps that is the simplest meaning of this keris dapur. In this life, people should always realize their hopes and dreams, strive for them. For most people, sometimes the final door to the expected stage of their life journey is success, glory, wealth, family, abundant wealth, position and more all material things. A Parung Sari keris possesses magical powers that help its owner achieve success and prosperity.

 

The top of the keris features a complexly carved Madura Putra 1 hilt. The keris is housed in a Lamen warangka made of precious Trembalo Aceh wood. A Cirebon bunton Blimbingan pendok covers the gandar.

 

CLICK HERE TO VIEW AND DOWNLOAD THE PRESENTATION CONTAINING THE SPIRITUAL POWERS OF THIS KERIS.

 

Characteristics:

Dapur: Parung Sari – 13 luk

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Madura Sepuh abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 39cm.

 

Antieke, koninklijke en spiritueel krachtige Parung Sari keris, kris - Madura Sepuh abad XVI-era (16de eeuw) – Oeroude wilah met opvallende en zeldzame pamor Ganggeng Kanyut en Parung Sari dapur (vorm) met 13 luk – Lamen warangka van het kostbare Trembalo Aceh hout - Bunton Cirebon Blimbingan pendok - Madura Putra 1 greep.

 

Deze antieke, koninklijke en spiritueel krachtige Parung Sari keris, kris dateert van de Madura Sepuh abad XVI-era (16de eeuw).

 

Door de zeldzaamheid zijn de prijzen van vergelijkbaar kerissen in Indonesie de laatste jaren enorm gestegen. De gemiddelde prijs van deze kerissen ligt rond de IDR. 15.000.000,=. Ik heb deze keris echter voor een symbolisch bedrag van de vorige eigenaar mogen overnemen omdat hij het belangrijker vindt dat de keris een nieuwe eigenaar krijgt die het spiritueel en esthetisch net zal waarderen als hij dat deed.

 

De oeroude wilah verkeert, gezien de aanzienlijke leeftijd, in een zeer goede conditie. Het is gesmeed met een heldere, zilveren uitvoering van het zeldzame pamor Ganggeng Kanyut dat prachtig afsteekt tegenover de zwarte achtergrond van de wilah. Dit pamormotief is zeldzaam omdat mar weinig Empu’s de meesterschap en spirituele kracht bezitten om het te kunnen smeden.  Ganggeng = Algen die tegen de stroming in draaien en draaien, terwijl Kanyut een Javaans woord is dat wegdrijven betekent. Ganggeng-wortels blijven stevig geplant terwijl de stengels en uiteinden wuiven in de snelle stromingen van de rivier is een symbolische uitdrukking van de hoop dat de eigenaar een personage zal worden die altijd standvastig is in zijn beslissingen (stevig), een rolmodel kan zijn en geeft altijd verlichting aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en de draaiende uiteinden die de richting van de stroom volgen, illustreren de noodzaak om een ​​flexibel persoon te zijn, zodat het gemakkelijk is om sociale relaties aan te gaan met iedereen waar dan ook en door iedereen kan worden geaccepteerd groepen. Veel geluk zal het pamormotief Ganggeng Kanyut brengen voor degenen eigen ondernemer of leidinggevende zijn. De eigenaar van een keris met dit pamor zal gemakkelijk veel relaties krijgen, en wordt meestal ook benaderd door fortuin.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Parung Sari dapur met 13 luk (golven). Parung wordt gedefinieerd als een vallei en sari staat bij velen bekend als bloemen. Een vallei vol bloemen, misschien is dat de eenvoudigste betekenis van deze keris dapur. In dit leven moeten mensen altijd hun hoop en dromen verwezenlijken, ernaar streven. Voor de meeste mensen is de laatste deur naar de verwachte fase van hun levensreis soms succes, glorie, rijkdom, familie, overvloedige rijkdom, positie en meer alle materiële zaken. Een Parung Sari keris bezit magische krachten die de eigenaar helpen in het realiseren van success en walvaart.

 

Op de bovenzijde van de keris prijkt een complex gesneden Madura Putra 1 greep. De keris huist in een Lamen warangka van het kostbare Trembalo Aceh hout. Een bunton Cirebon Blimbingan bedekt de gandar.

 

KLIK HIER OM DE PRESENTATIE MET DAARIN DE SPIRITUELE KRACHTEN VAN DEZE KERIS TE BEKIJKEN EN TE DOWNLOADEN.

 

Kenmerken:

Dapur: Parung Sari – 13 luk

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Madura Sepuh abad XVI (16de eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Trembalo Aceh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 39cm.

 

Antique, and spiritually powerful Parung Sari keris, kris - Ganggeng Kanyut

€ 350,00Price
    bottom of page