top of page

Antique and rare Sumatra Palembang keris, kris – Sumatra, Palembang abad XVIII (18th century) – Wilah with Sapukala dapur and pamor Kelengan - Balu Mekambun hilt set on a silver cup - Bulan Sabit warangka.

(Article number: 2073)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sumatra keris originates from Palambang, South-Sumatra and dates from the Palembang abad XVIII-era (18th century).

 

This rare keris is a fine example of a keris from the southern Sumatran region of Palembang. The Balu Mekambun hilt depicts a human figurine and stands on a matching silver cup with elaborate decorations. The warangka is carved to Bulan Sabit (crescent moon) model of Sawo wood.

 

The sturdy wilah (blade) with a prominent spine, is straight or lurus, but has an angled profile called sepokal in Malay. In addition, the wilah is forged to Sapukala dapur (shape). A keris with Sapukala dapur can be seen as a real fighting keris for defense and guarding due to the wide angles with strong arcs and shape of the wilah. Sepokal kerisses are among the most spiritually powerful pusakas (heirlooms). For this reason, Indonesians usually believe that this sacred type of pusaka is very effective in warding off evil spirits, evil-doers, demons, jinns, disease, and misfortune. As such, the keris Sepokal is excellent for defending against the dangers of black magic ("guna-guna").

 

Furthermore, the wilah is forged with pamor Kelengan. I had the wilah in ritually and professionally treated with warangan in Indonesia so that the pamor was renewed.

Keleng kerisses belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

Characteristics:

Dapur: Sapukala

Pamor: Kelengan

Tangguh: Palembang abad XVIII (18th century)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length: 41cm.

Length of the Keris: 39,5cm.

Length of the Wilah: 31cm.

 

Antieke en zeldzame Sumatra Palembang keris, kris – Sumatra, Palembang abad XVIII (18e eeuw) – Wilah met Sapukala dapur en pamor Kelengan - Balu Mekambun greep op een zilveren cup - Bulan Sabit warangka.

 

Deze antieke Sumatra keris is afkomstig uit Palambang, Zuid-Sumatra en dateert uit het Palembang abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

Deze zeldzame keris is een mooi voorbeeld van een keris uit de zuidelijke Sumatraanse regio Palembang. Het Balu Mekambun greep toont een menselijk beeldje en staat op een bijpassende zilveren cupmet complexe versieringen. De warangka is gesneden naar het Bulan Sabit model (halve maan) van Sawo-hout.

 

De stevige wilah (lemmet) met een prominente ruggengraat is recht of lurus, maar heeft een hoekig profiel dat in het Maleis sepokal wordt genoemd. Daarnaast is de wilah gesmeed naar Sapukala dapur (vorm). Een keris met Sapukala dapur kan gezien worden als een echte vechtkeris voor verdediging en bewaking door de brede hoeken met sterke bogen en vorm van de wilah. Sepokal-kerissen behoren tot de spiritueel krachtigste pusaka's (erfstukken). Om deze reden geloven Indonesiërs gewoonlijk dat dit heilige type pusaka zeer effectief is in het afweren van boze geesten, boosdoeners, demonen, djinns, ziekten en tegenslagen. Als zodanig is de keris Sepokal uitstekend geschikt voor de verdediging tegen de gevaren van zwarte magie ("guna-guna").

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Kelengan. Ik heb de wilah in Indonesie ritueel en professioneel laten behandelen met warangan zodat het pamor hernieuwd is. Keleng kris behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Bewakers van de Aarde zijn de scheppers ervan: het vuur vanbinnen, het water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderbaarlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar volhardend is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot wij mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden. Deze keris absorberen negatieve energie en bieden vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden, of het nu om personen, geesten, ziekten of rampen gaat. Ze staan ook voor de vernietiging van het bestaande, zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezitten deze keris magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Kenmerken:

Dapur: Sapukala

Pamor: Kelengan

Tangguh: Palembang abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sawo

 

Dimensies:

Totale lengte: 41cm.

Lengte van de Keris: 39,5cm.

Lengte van de Wilah: 31cm.

 

 

Antique and rare Sumatra Palembang keris, kris – Sapukala dapur - pamor Keleng

€ 325,00Price
    bottom of page