top of page

Antique and rare Cirebon Pedang Sabet – Cirebon abad XVIII era (18th century) - Wilah with clear pamor Ngulit Semangka and Nogo Primitif dapur – Beautifully carved Rahamala hilt – Copper crossguard – Matching scabbard.

(Article number: 1988)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The name pedang is a collective name for sabers and swords of different origins in different Indonesian regions. Depending on the origin, a pedang can be provided with a blade of European, Turkish, Arabic or Anglo-Indian origin.

 

This rare Pedang Sabet comes from Cirebon, West Java. The Pedang dates back to the Cirebon abad XVIII era (18th century).

 

The blade is forged with pamor Ngulit Semangka. I had the blade ritually and professionally treated in Indonesia with warangan, which makes the pamor sparkle like never before. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he becomes very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The motif of pamor Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that in this life we should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and utilize different ways to realize his goals and ideals and to continue without getting discouraged, continuing to struggle and never giving up.

 

In addition, the blade is forged according to Dapur Nogo primitive.

 

The top of the pedang is adorned with a beautifully carved, antique Rahmala hilt that is carved in the shape of a stylized animal head. The handle is placed on a copper cross guard.

 

The Pedang is housed in the authentic, matching sheath.

 

Characteristics:

Dapur: Pedang Sabet – Nogo Primitive

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

 

Dimensions:

Total length: 78.5cm.

Length of the Pedang: 74cm.

Length of the blade: 57cm.

 

Antieke en zeldzame Cirebon Pedang Sabet – Cirebon abad  XVIII-era (18de eeuw) - Wilah met duidelijk pamor Ngulit Semangka en Nogo Primitif dapur – Mooi gesneden Rahamala greep – Koperen pareerstang – Passende schede.

 

De naam pedang is een verzamelnaam voor sabels en zwaarden van verschillende herkomst in de verschillende Indonesische regio's. Afhankelijk van de herkomst kan een pedang worden voorzien van een kling van Europees, Turks, Arabisch of Anglo-Indische herkomst.

 

Deze zeldzame Pedang Sabet is afkomstig uit Cirebon, West-Java. De Pedang dateert uit het Cirebon abad XVIII-tijdperk (18de eeuw).

 

De kling is gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Ik heb de kling ritueel en professioneel in Indonesië laten behandelen met warangan waardoor het pamor straalt als nooit tevoren. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  Het motief van pamor Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

Daarnaast is de kling gesmeed naar dapur Nogo primitief.

 

Aan de bovenzijde van de Pedang prijkt een prachtig gesneden, antieke Rahmala greep dat is gesneden in de vorm van een gestileerde dierenkop. De greep staat op een koperen pareerstang.

 

De Pedang huist in de authentieke, bijpassende schede.

 

Kenmerken:

Dapur: Pedang Sabet – Nogo Primitief

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18de eeuw)

 

Afmetingen:

Total0e lengte: 78,5cm.

Lengte van de Pedang: 74cm.

Lengte van de kling: 57cm.

 

Antique and rare Cirebon Pedang Sabet – pamor Ngulit Semangka and Nogo Primitif

€ 295,00Price
    bottom of page