top of page

Antique Sempana keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Ancient Sempana wilah with the very rare pamor Lawe Saukel – Anatique warangka and gandar of the beautiful Pelet Sampir wood.

(Article number: 1661)

 

This ancient Sempana keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

When the wilah (blade) is pulled from the warangka, there is a breathless silence. The wilah is forged with a snow-white version of the very rare pamor Lawe Saukel. I recently had the wilah washed in Indonesia, which makes the pamor motif stand out beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

The image of pamor Lawe Saukel looks like a knot of loose yarn. This Pamor motif is a rare find and is much sought after by collectors and esoteric hunters because it is believed that it brings good luck and that it can help to elaborate and solve the complex problems in the business and interpersonal field. It is therefore considered appropriate for those who have difficulty in the world of law, such as lawyers, prosecutors, judges, police and even those who stumble over legal issues. Others believe that a Saukel keris can ward off witchcraft attacks, evil spirits and malicious people because it is loaded with special spells (kolocokro, etc.). This pamor motif is classified in the fire element according to the 5 elements of Shiva. Fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. From a first small flame a great thing can come. It has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (turns). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, senior government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The keris is housed in a Ladrang Jawa Timur warangka and gandar of the rare and beautiful Pelet Sampir wood. On the back of the gandar the original description of this keris from the former owner can be seen.

 

The old isi is very strong and lively. On request, I will gladly tell you how the isi has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana

Pamor: Lawe Saukel

Tangguh: Pajajaran, 12th century

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Pelet Sampir

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Sempana keris, kris – Pajajaran-era (12de eeuw) – Oeroude Sempana wilah met het zeer zeldzame pamor Lawe Saukel – Anatieke warangka en gandar van het prachtige Pelet Sampir hout.

 

Deze oeroude Sempana keris dateert van de Pajajaran-era (12de eeuw).

 

Wanneer de wilah (kling) uit de warangka wordt getrokken valt een ademloze stilte. De wilah is namelijk gesmeed met een hagelwitte uitvoering van het zeer zeldzame pamor Ombak Segoro. Ik heb de wilah recentelijk in Indonesie laten wassen waardoor het pamormotief weer prachtig afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

De afbeedling van pamor Lawe Saukel lijkt op een knot los garen. Dit Pamor motief is een zeldzame vondst en wordt veel gezocht door verzamelaars en esoterische jagers omdat men gelooft dat hun geluk brengt en dat het kan helpen complexe problemen op zakelijk en intermenselijk gebied uit te werken en op te lossen. Daarom wordt het geschikt geacht voor degenen die moeite hebben in de wereld van het recht, zoals advocaten, officieren van justitie, rechters, politie en zelfs degenen die struikelen over juridische kwesties. Anderen geloven dat een Saukel keris hekserijaanvallen, kwade geesten en kwaadwillende personen kan afweren omdat het geladen is met speciale spreuken (kolocokro, enz.).  Dit pamormotief wordt ingedeeld in het element vuur volgens de 5 elementen van Shiva. Vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een iets groots voortkomen. Het werkt zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

De keris huist in een Ladrang Jawa Timur warangka en gandar van het zeldzame en prachtige Pelet Sampir hout. Op de achterkant van de gandar is de originele beschrijving van deze keris van de vorige eigenaar te zien.

 

De oude isi is zeer sterk en levendig. Op verzoek vertel ik u graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana

Pamor: Ombak Segoro

Tangguh: Pajajaran, 12de eeuw

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Pelet Sampir

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Ancient Sempana keris, kris - Lawe Saukel pamor - Pajajaran era -12th cent.)

€ 395,00Price
    bottom of page