top of page

Ancient and spiritually powerful Cirebon Carangsoka keris, kris - Cirebon Majapahit-era (15th century) – Carangsoka wilah with 9 luk, ngumyang panetes and ganjo wilut -  Wengkon Isen

Pamor – Stunning pendok of mamas (silver alloy).

(Article number: 1821)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient and spiritually powerful Cirebon Carangsoka keris dates from the Cirebon Majapahit-era (15th century).

 

I acquired this keris I acquired this keris from a Dukun (shaman) in Sumber (Cirebon). He used this keris to lay protective shields against evil spirits, entities and black magic around his clients to protect them from their influences. I have often meditated with this keris and experienced the isi to be extremely powerful. It enhanced my personal aura so that the most of my chakra’s opened and I felt very protected. This keris will do the same for its owner. Enhancing his/her aura thus opening a great deal of their chakra’s thus protecting them from black magic, evil spirits and entities and negative people. 

 

The ancient wilah is forged to Carangsoka dapur (shape). The top of the wilah is forged with a gonjo wilut (ganja is waved and not straight like most kerisses) and a ngumyang panetes at the tip of the blade. (see the detail picture).

 

Carang is a branch of a tree which, although small but large in number, makes the tree appear lush, while Soka is a rapture from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means that the asoka flower is the flower of the savior / antidote to sorrow.

In combination with the Hindu belief in the Soka flower, a flower often associated with the symbol of love and purity, so it is often used as a sacrifice for the sacrifices of the god Shiva and Vishnu. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so that they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will have fun and always be overwhelmed with happiness. A Carang Soka keris therefore has magical powers that take away sorrow and bring happiness. In addition, this keris also has powers to cast out and keep away negative spirits.

 

Beside the rare dapur the wilah is forged with pamor Wengkon Isen. Pamor lines run along the edge of the Wilah and frame the pamor spheres in the center of the Wilah. This pamor motif symbolizes a shield that offers protection against disasters, illness, bad luck and unexpected events. This keris will therefore protect the owner against disasters, diseases, bad luck and other unexpected, negative people, spirits and events.

 

The keris is housed in an antique Solo Gayaman warangka of beautiful Langka Tayuman wood. A Cirebon bunton pendok of mamas (silver alloy) covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Carangsoka – 9 Luk

Pamor: Wengkon Isen

Tangguh: Cirebon Majapahit (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Langka Tayuman

 

Dimensions:

Total length: cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Oude en spiritueel krachtige Cirebon Carangsoka Keris, Kris - Cirebon Majapahit -tijdperk (15e eeuw) - Carangsoka Wilah met 9 Luk, Ngumyang Panetes en Ganjo Wilut - Wengkon Isenen pamor - Prachtige pendok van mama's (zilveren legering).

 

Deze oude en spiritueel krachtige Cirebon Carangsoka Keris dateert uit het Cirebon Majapahit-tijdperk (15e eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een Dukun (sjamaan) in Sumber (Cirebon). Hij gebruikte deze keris om beschermende schilden te leggen tegen boze geesten, entiteiten en zwarte magie rond zijn klanten om hen te beschermen tegen hun invloeden. Ik heb vaak gemediteerd met deze keris en ervoer de isi om extreem krachtig te zijn. Het heeft mijn persoonlijke aura versterkt, zodat de meeste van mijn chakra's opengingen en ik me erg beschermd voelde. Deze keris zal hetzelfde doen voor de eigenaar. Het verbeteren van zijn/haar aura, waardoor veel van hun chakra's openen en hen dus beschermt tegen zwarte magie, boze geesten en entiteiten en negatieve mensen.

 

De oude Wilah is gesmeed naar Carangsoka Dapur (vorm). De boenzijde van de Wilah is gesmeed met een Gonjo Wilut (Ganja is gegolfd en niet recht zoals de meeste kerissen) en een ngumyang -paneten aan de punt van de wilah. (Zie bijgesloten afbeelding).

 

Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig laat lijken, terwijl Soka een opname is van Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee), dus dat betekent dat de Asoka -bloem de bloem van de redder / tegengif is voor verdriet. In combinatie met het hindoe -geloof in de Soka -bloem, een bloem die vaak wordt geassocieerd met het symbool van liefde en zuiverheid, dus wordt het vaak gebruikt als een offer voor de offers van de God Shiva en Vishnu. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door Soka -bloemen te brengen waar ze ook gaan, ze plezier zullen hebben en altijd overweldigd worden door geluk. Een Carang Soka Keris heeft daarom magische krachten die verdriet wegnemen en geluk brengen. Bovendien heeft deze keris ook bevoegdheden om negatieve geesten uit te werpen en weg te houden.

 

Naast de zeldzame Dapur is de Wilah gesmeed met pamor Wengkon Isen. Pamorelijnen lopen langs de rand van de Wilah en omlijsten de pamor -bollen in het midden van de Wilah. Dit pamor-motief symboliseert een schild dat bescherming biedt tegen rampen, ziekte, pech en onverwachte gebeurtenissen. Deze keris zal de eigenaar daarom beschermen tegen rampen, ziekten, pech en andere onverwachte, negatieve mensen, geesten en gebeurtenissen.

 

De Keris huist in een antieke solo Gayaman Warangka van het prachtige Langka Tayuman hout. Een Cirebon Bunton Pendok van Mamas (zilveren legering) bedekt de Gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Carangsoka - 9 luk

Pamor: Wengkon Isen

Tangguh: Cirebon Majapahit (15e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Langka Tayuman

 

Dimensies:

Totale lengte: cm.

Lengte van de keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

Ancient and spiritually powerful Cirebon Carangsoka keris, kris - 9 luk

€ 425,00Price
    bottom of page