top of page

Amazing Panimbal, Mataram Abad XV (15th century) patrem keris – Silver Contoh mendak – Wanda Banaran Tayuman ukiran (hilt) – Gayaman Yogyakarta warangka and gandar of stunning Trembalo wood.

 

The wilah of this Panimbal keris dates back to the Mataram Abad XV era (15th century). It is a true work of art because it is only 28,5cm but is forged with no less than 9 luk (waves) to Panimbal dapur. A sign that a master empu forged this little keris.

 

In Indonesian history kerisses with Dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner to become a person who was chosen or who won the trust of his superiors or even from the king and that he was thus trusted to carry out important tasks of the kingdom.

 

This Dapur has magical powers which will give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and het will be trusted and obeyed. Because of this the Panimbal keris became one of the kerisses that had its own class. Panimbal keris gives wisdom and power.

 

It reminds us humans to always be responsible to do our duties and obligations as humans, namely duties and obligations to others.

 

A Panimbal keris is believed to draw the powers of other kerisses to help its owner.

 

Furthermore the wilah is forged with a snow white pamor Beras Wutah Tretep that contrasts on the black wilah.

 

The top of the keris is adorned with a Wanda Banaran Tayuman ukiran (hilt) which is set on a silver Contoh mendak.

 

The keris is housed in a gayaman Yogyakarta warangka and gandar which is carved of the stunning trembalo wood.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal       

Pamor: Beras Wutah Tretep

Tangguh: Mataram Abad XV (15th century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 38cm.

Length of the Keris: 36,5cm.

Length of the Wilah: 28,5cm.

 

Verbazingwekkende Panimbal, Mataram Abad XV (15th century) patrem keris - Silver Contoh mendak - Wanda Banaran Tayuman ukiran (hilt) - Gayaman Yogyakarta warangka en gandar van prachtig Trembalo-hout.

 

De wilah van deze Panimbal keris dateert uit het Mataram Abad XV-tijdperk (15e eeuw). Het is een waar kunstwerk want het is slechts 28,5cm maar is met maar liefst 9 luk (golven) gesmeed tot Panimbal dapur. Een teken dat een meester-empu deze kleine keris heeft gesmeed.

 

In de Indonesische geschiedenis waren kerissen met Dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Er werd aangenomen dat deze dapur de eigenaar zou kunnen helpen om een ​​persoon te worden die werd uitgekozen of die het vertrouwen van zijn superieuren of zelfs van de koning won, en dat hij dus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren.

 

Deze Dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure zullen geven. Zijn woorden zullen altijd gehoord worden en hij zal vertrouwd en gehoorzaamd worden. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen met een eigen klasse. Panimbal keris geeft wijsheid en kracht.Het herinnert ons eraan dat we altijd verantwoordelijk moeten zijn om onze plichten en verplichtingen als mensen te vervullen, namelijk plichten en verplichtingen tegenover anderen.

 

Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen trekt om de eigenaar te helpen.

 

Verder is de wilah gesmeed met een sneeuwwitte pamor Beras Wutah Tretep die contrasteert tegen de zwarte wilah.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Wanda Banaran Tayuman ukiran (greep) die is gezet op een zilveren Contoh mendak.

 

De keris huist in een gayaman Yogyakarta warangka en gandar die is gesneden van het prachtige trembalo-hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal

Pamor: Beras Wutah Tretep

Tangguh: Mataram Abad XV (15e eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 38 cm.

Lengte van de Keris: 36,5cm.

Lengte van de Wilah: 28,5 cm.

 

 

Amazing Panimbal, Mataram Abad XV (15th century) patrem keris

€ 135,00Price
    bottom of page