top of page

Antique Naga Siluman keris, kris – Kinatah emas - Mataram Amangkurat III-era (Early 18th century) – Wilah with ganja wilut, Naga Siliman dapur (shape) and Melati Tumpuk pamor – Warangka and Gandar of the beautiful Cendana wood.

(Article number: 1551)

 

This antique Naga Siluman keris dates from the Mataram Amangkurat III era (early 18th century).

 

The old wilah is forged to Naga Siluman dapur (shape). At the site of the gandhik is a detailed Naga with a golden ball in its mouth. Both the Naga and the Gandhik are decorated with Kinatah (gold). Above it is a ganja wilut (waved).

 

Naga Siluman. Seluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be literally interpreted as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystic and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world. The people of the ancient Indian archipelago tried to harmonize their little selves (bhuwana alit) with the big world (bhuwana agung). What is in bhuwana agung is also considered to be in bhuwana alit. The demon that exists in the big world is actually in the small universe, in yourself. That "veil within" is the most dangerous. The "six-faced" self-stealth or sad ripu that is the enemy of the self is painted in the form of a tongue sticking out like the number 6, namely lust (kama), greed (lobha), anger (krodha) , confusion of thought (moha), drunkenness (mada) and envy (matsarya). The way to overcome or avoid it is to control the elements of Sad Ripu himself and direct it towards positive actions so that his life is safe.

 

In addition, the wilah is forged with a complex implementation of pamor Melati Tumpuk. The motif resembles a garland of Melati flowers grouped along the length of the wilah. Pamor Melati Tumpuk is believed to possess good luck which makes it easy for the owner to find fortune. It attracts wealth and is able to accumulate wealth. In addition, it is able to open the aura of wealth, eliminate bad luck, balance the potential of body, mind and spirit. It helps to make desires come true and to smooth out problematic issues.

I had the wilah professionally and ritually washed in Indonesia, renewing the pamor motif.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Solo Nunggak Semi hilt. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the tribe that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. Looking at the side of the handle, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two Patra-Patra masks, which are carved on the front of the handle.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the beautiful, gold-colored Cendana wood. A copper blewah (half open) pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman. 11 Luk (turns).

Pamor: Melati Tumpuk

Tangguh: Mataram Amangkurat III- Sunan Mas Djolang (Early 18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Naga Siluman keris, kris – Kinatah emas - Mataram Amangkurat III-era (Vroeg 18de eeuw) – Wilah met ganja wilut, Naga Siliman dapur (vorm) en Melati Tumpuk pamor – Warangka en Gandar van het prachtige Cendana hout.

 

Deze antieke Naga Siluman keris dateert van de Mataram Amangkurat III-era (Vroeg 18de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Naga Siluman dapur (vorm). Op de plaats van de gandhik is een gedetailleerde Naga met een gouden bal in zijn bek te bewonderen. Zowel de Naga als de gandhik zijn versierd met Kinatah (goud). Daarboven prijkt een ganja wilut (gegolfd).

 

Naga Siluman. Seluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), dat is de schaduw die door magische krachten wordt opgewekt. Een andere betekenis is mannelijk, wat betekend magisch en fascinerend is. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar het wekt magische krachten aan die fascinerend en charismatisch zijn. Kerissen met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen.  De mensen van de oude Indische archipel probeerden hun kleine zelf (bhuwana alit) te harmoniseren met de grote wereld (bhuwana agung). Wat in bhuwana agung staat, wordt ook beschouwd als in bhuwana alit. De demon die in de grote wereld bestaat, bevindt zich eigenlijk in het kleine universum, in jezelf. Die "sluier van binnen" is het gevaarlijkst. De "zes-faced" self-stealth of trieste ripu die de vijand van het zelf is, is geschilderd in de vorm van een tong die uitsteekt als het cijfer 6, namelijk lust (kama), hebzucht (lobha), woede (krodha ), verwarring in denken (moha) dronkenschap (mada) en afgunst (matsarya). De manier om het te overwinnen of te vermijden, is door de elementen van Sad Ripu zelf te beheersen en het te richten op positieve acties, zodat zijn leven veilig is.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Melati Tumpuk. Het motief lijkt op een slinger Melati bloemen die over de lengte van de wilah zijn gegroepeerd. Pamor Melati Tumpuk wordt verondersteld veel geluk te bezitten, waardoor het voor de eigenaar gemakkelijk is om fortuin te vinden. Het trekt vermogen aan en is in staat is om rijkdom te vergaren. Bovendien is het in staat is om de aura van rijkdom te openen, pech te elimineren, het potentieel van lichaam, geest en ziel in evenwicht te brengen. Het helpt om verlangens uit te laten komen en problematische zaken glad te strijken.

 

Ik heb de wilah in Indonesië professioneel en ritueel laten wassen waardoor het pamormotief hernieuwd is.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Solo Nunggak Semi greep. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het prachtige, goudkleurige Cendana hout. Een koperen blewah (half open) pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman. 11 Luk (bochten).  

Pamor: Melati Tumpuk

Tangguh: Mataram Amangkurat III- Sunan Mas Djolang (Vroeg 18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman    

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Naga Siluman kris, keris – Wilah with ganja wilut, Naga Siliman. Melati Tumpuk

€ 425,00Price
    bottom of page