top of page

Ladrang Madura Brojol keris, kris - Warangka and Gandar of Pelet Nyamel wood - Madura Sepuh (17th century) Brojol Wilah with pendarigan kebak pamor - Finely carved Madura Mrenges hilt - Silver Robyong mendak.

 

The old Brojol wilah (blade) of this Madura keris is forged with a clear Pendaringan Kebak pamor and dates from the 17th century. Pendaringan Kebak means a full rice box. In the past, Indonesians used to keep rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and in the family, it allows the owner to grow faster in his career and for entrepreneurs it brings business success. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

Besides this special pamor motif, the wilah is forged to Brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, its strength is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and calm way. By living in this way, the owner will be protected and insensitive to stress and distraction that will help him achieve his goals in life better and with focus.

 

The top of the keris is adoned with a beautifully carved, antique Madura Mrenges, which is trimmed with a silver Robyong mendak.

 

The gandar is covered by a copper blewah (semi-open) pendok so that the special wood of the gandar can be admired.

 

The keris has a good fit in the warangka.

 

I acquired this keris from an Indonesian man whose father was a Christian faith healer in Madura. He used this keris to rid the houses and bodies of his customers of evil spirits. I myself experience a strong cleansing and protective spirit in this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Madura Sepuh (17th century)

Warangka: Ladrang Madura

Kayu: Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 46.5 cm. / 18.3”

Length of the Keris: 43.5 cm. / 16.9”

Length of the Wilah: 34cm. / 13.4”

 

Ladrang Madura Brojol keris, kris – Warangka en Gandar van Pelet Nyamel hout – Madura Sepuh (17de eeuw) Brojol Wilah met pendarigan kebak pamor – Fijngesneden Madura Mrenges greep – Zilveren Robyong mendak.

 

De oude Brojol wilah (kling) van deze Madura keris is gesmeed met een duidelijke Pendaringan Kebak pamor en dateert van de 17de eeuw. Pendaringan Kebak betekent een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Indonesiërs rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Naast dit bijzondere pamor motief is de wilah gesmeed naar Brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter en gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden, antieke Madura Mrenges dat is afgezet met een zilveren Robyong mendak.

 

De gandar wordt bedekt door een koperen blewah (halfopen) pendok zodat de bijzondere houtsoort van de gandar kan worden bewonderd.

 

De keris heeft een goede passing in de warangka.

 

Ik heb deze keris overgenomen van een Indonesische man wiens vader een christelijke gebedsgenezer was in Madura. Hij gebruikte deze keris om huizen en lichamen van zijn klanten van kwade geesten te ontdoen. Zelf ervaar ik een sterk reinigende en beschermende geest in deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Madura Sepuh (17de eeuw)

Warangka: Ladrang Madura

Kayu: Pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

17th Century Ladrang Madura Brojol keris, kris - Warangka and Gandar of Pelet

€ 175,00Price
    bottom of page