top of page

12th century Segaluh Sempana keris, kris – Ancient Segaluh wilah with Ngulit Semangka pamor and Sempana dapur with 9 luk (waves) – Antique Yogya Pakubuwanan hilt – Sheath of blond Cendana wood.

(Article number: 1757)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient Sempana keris dates from the Segaluh abad XVII era (12th century). The Segaluh Kingdom has a long history dating back to the 8th century to the era of the Mataram Kingdom. Segaluh keris have unique properties. The most easily recognizable feature of the Segaluh Keris is the gandhik shape that protrudes forward (nonong), more prominent than other keris. Another characteristic is that the part of the kebang kecang tends to be thin and small, curved and sweet looking attached to the nonong gandhik. Because they are thin, they are very prone to breakage, so it is very special if it is still intact. The Segaluh Keris has a wide blade and a curved Keris, so the luk is kembo (not very clear) and looks like a straight Keris at first glance. The average number of luks is 7 and 9. The Segaluh Keris is made with features that reflect simplicity and peace so that the aura emanating from the Segaluh Keris feels calm and peaceful as it is presented with rituals and prayers as a form of gratitude to the Creator for the blessings and fruitfulness one receives. Simple yet sharp, that's the impression Keris Segaluh gives as if it has great power that doesn't need to be displayed or boasted about.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sempana dapur with 9 luk (turns). Sempana keris were reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In ancient Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

A bright and clear pamor Ngulit Semangka pamor with old wash adorns too old wilah. The fact that I did not have to wash the keris again is proof that it has been cared for with respect over the centuries like a real Pusaka.

 

At the top is an antique and dark colored Yogya Pakubuwanan hilt that contrasts nicely with the warangka and gandar that are carved from the blond Cendana wood.

 

The spiritual power of the isi of this keris is unique. I will be happy to tell you more about this upon request. The keris fits perfectly in the warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Segaluh abad XVII (12th century)

Warangka: Yogya Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

12de -eeuwse Segaluh Sempana keris, kris – Oeroude Segaluh wilah met Ngulit Semangka pamor en Sempana dapur met 9 luk (bochten) – Antieke Yogya Pakubuwanan greep – Schede van het blonde Cendana hout.  

 

Deze oeroude Sempana keris dateert van de Segaluh abad XVII-era (12de eeuw). Het Segaluh-koninkrijk heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de 8e eeuw tot het tijdperk van het Mataram-koninkrijk.  Segaluh kerissen hebben unieke eigenschappen. Het meest gemakkelijk herkenbare kenmerk van de Segaluh Keris is de gandhik-vorm die naar voren uitsteekt (nonong), prominenter dan bij andere kerissen. Een ander kenmerk is dat het deel van de kebang kecang de neiging heeft dun en klein te zijn, gebogen en er zoet uitziet, gehecht aan de nonong gandhik. Omdat ze te dun zijn, zijn de pinda's erg vatbaar voor breuk, dus is het zeer bijzonder als deze nog intact is. De Segaluh Keris heeft een brede kling en een gebogen Keris, dus de luk is kembo (niet erg duidelijk) en lijkt op het eerste gezicht op een rechte Keris. Het gemiddelde aantal luks is 7 en 9. De Segaluh Keris is gemaakt met kenmerken die eenvoud en vrede weerspiegelen, zodat de aura die uitgaat van de Segaluh Keris kalm en vredig aanvoelt, omdat het wordt gepresenteerd met rituelen en gebeden als een vorm van dankbaarheid aan de Schepper voor de zegeningen en vruchtbaarheid die men ontvangt. Eenvoudig maar scherp, dat is de indruk die Keris Segaluh wekt alsof het een grote kracht heeft die niet hoeft te worden getoond of over te worden opgeschept.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sempana dapur met 9 luk (bochten). Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Een helder en duidelijke pamor Ngulit Semangka pamor met oude wassing siert te oude wilah. Dat ik de keris niet opnieuw heb hoeven laten wassen is een bewijs dat het als echte Pusaka door de eeuwen heen met respect is verzorgd.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke en donkerkleurige Yogya Pakubuwanan greep die mooi contrasteert met de warangka en gandar die van het blonde Cendana hout zijn gesneden. De keris heeft een perfecte passing in de warangka.

 

De spirituele kracht van de isi van deze keris is uniek. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka      

Tangguh: Segaluh abad XVII (12de eeuw)     

Warangka: Yogya Gayaman

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah:  37,5cm.

12th century Segaluh Sempana keris, kris – Sempana dapur 9 luk

€ 375,00Price
    bottom of page